Všetky kategórie
Schopnosť

Technologický procesvývojový diagram

Výrobné vybavenie

Testovacie zariadenie AOI

Testovacie zariadenie AOI

Oddelenie vŕtanie otvorov

Oddelenie vŕtanie otvorov

Proces vŕtania 1

Proces vŕtania 1

Proces vŕtania 2

Proces vŕtania 2

Oddelenie schém zapojenia expozície

Oddelenie schém zapojenia expozície

Testovacia divízia Flying Probe

Testovacia divízia Flying Probe

Oddelenie všeobecných testovacích prípravkov

Oddelenie všeobecných testovacích prípravkov

Vysokonapäťové testovacie zariadenie

Vysokonapäťové testovacie zariadenie

Ponorná medená línia

Ponorná medená línia

Tester kontroly impedancie

Tester kontroly impedancie

Pokovovanie medenou líniou

Pokovovanie medenou líniou

Oddelenie pokovovania

Oddelenie pokovovania

testovanie kvadratických prvkov

testovanie kvadratických prvkov

Smerovanie priebehu práce

Smerovanie priebehu práce

Tlač spájkovacej masky

Tlač spájkovacej masky

Sklad surovín

Sklad surovín